ADR

ADR

Sidebar

Wyświetlanie 1–9 z 160 wyników

ADR

Posiadamy bardzo duży asortyment sprzętu do zastosowań ADR. Oprócz naklejek i tablic informacyjnych oferujemy również lampy przeciwwybuchowe, zestawy ADR, latarki, zwijadła, szczypce i paski uziemiające, złącza RAPI itp.

Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa („doradcą ADR”).

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

W transporcie drogowym w krajach objętych umową ADR pojazdy przewożące substancje niebezpieczne muszą być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR.

TOP

X