Nalepka ostrzegawcza ADR 300×300 termometr

8,61     7,00  netto

Na stanie

Nalepka ADR termometr

Oznakowanie cystern sprzedajemy zgodnie z międzynarodowymi standardami, oznaczenia i wymiary są ustalane odpowiednimi normami a materiał wykonania gwarantuje długą żywotność i jakość wykonania.

Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa („doradcą ADR”).

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

W transporcie drogowym w krajach objętych umową ADR pojazdy przewożące substancje niebezpieczne muszą być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR

Wszystkie towary niebezpieczne są zaklasyfikowane w zależności od rodzaju stwarzanego zagrożenia dominującego, do jednej z trzynastu klas:

• Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe.
• Klasa 2 – Gazy.
• Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne.
• Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone.
• Klasa 4.2 – Materiały samozapalne.
• Klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne.
• Klasa 5.1 – Materiały utleniające.
• Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne.
• Klasa 6.1 – Materiały trujące.
• Klasa 6.2 – Materiały zakaźne.
• Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze.
• Klasa 8 – Materiały żrące.
• Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Dodatkowo dla niektórych klas towarów niebezpiecznych wyróżnione są tzw. grupy pakowania mówiące o stopniu stwarzanego przez dany towar zagrożenia.