Pochłaniacz sorbent opakowanie 20 kg (30 L)

129,15     105,00  netto

Na stanie

Pochłaniacz sorbent opakowanie 20 kg (30 L)

Sorbent który posiadamy w ofercie to sorbent mineralny, granulat pochłaniający substancje ropopochodne, chemiczne, smary, tłuszcze, chłodziwa, wodę, rozpuszczalniki, kwasy i zasady.
Sorbent pochłania blisko 100% własnego ciężaru i posiada atest PZH.

Zalety:

Wysoce chłonny, wytwarza niewielką ilość odpadu.
Występuje w postaci granulek (0,5-1,0 mm).
Antypoślizgowy – likwiduje i przeciwdziała poślizgom.
Uniwersalny – skutecznie zwalcza wycieki wszelkich substancji płynnych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego).
Mineralny, ekologiczny. Używanie go nie wpływa negatywnie na zdrowie.
Sorbent natychmiast pochłania wylaną ciecz
Przeciwdziała przedostawaniu się szkodliwych substancji w glebę
Odporny na działanie ruchów powietrza
Nie pozostawia na jezdni mazistej konsystencji

Sposób użycia:

Na rozlaną ciecz posypać cienką warstwę sorbentu. Zmiana natężenia barwy świadczy o zachodzących procesach wchłaniania – brak zmiany barwy sorbentu świadczy o zakończonej pracy.
Sorbent należy stosować do usuwania substancji ropopochodnych takich jak np. olej napędowy, benzyna oraz substancji chemicznych, smarów, tłuszczy, chłodziw, wody, rozpuszczalników, kwasów (oprócz kwasu fluorowodorowego) i zasad.
Sorbent można stosować w każdym miejscu. Jedno opakowanie 30 L wystarcza do zneutralizowania ok. 26 L wycieku płynu.

Parametry:

Wielkość ziaren: 0,5-1,0 mm
Waga: 20 kg (30 L)
pH: 5,5
Data przydatności: 5 lat od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Granulacja: 0,6-3,4mm;
Zdolność wchłaniania wg AFNOR NF T 90-361: dla wody 101%, dla oleju napędowego 104%.
Gęstość nasypowa: 495 kg/m3

Skład:

Zawartość SiO2 – 75%
Zawartość wody – 2,5 %
Postępowanie ze zużytym sorbentem:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zużyty sorbent należy przekazać do punktu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.