Tablica ostrzegawcza 99/3257

59,04     48,00  netto

Na stanie

Tablica ostrzegawcza ADR 99/3257

Oznaczenia ADR jest to podstawowy i obowiązujący w całej Europie (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) system oznaczeń kodowych stosowany w transporcie materiałów niebezpiecznych. Oznaczenie to obowiązuje w międzynarodowym transporcie drogowym, na podstawie umowy ADR.

Postanowienia konwencji ADR (transportu kołowego) i RID (transportu kolejowego) przewidują oznakowanie środków transportu materiałów niebezpiecznych pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi o wymiarach 30 x 40 cm, barwy pomarańczowej (odblaskowe) otoczonymi dookoła czarnym nieodblaskowym pasem. Tablica w górnej części zawiera numer rozpoznawczy zagrożenia.

Tablica ostrzegawcza (tablica ADR) zawiera dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji tj.:
– numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (HIN) – dwie lub trzy cyfry (w liczniku),
– numer rozpoznawczy materiału (UN) – cztery cyfry (w mianowniku).

Powtórzenie cyfry w numerze oznaczającym niebezpieczeństwo (pierwsza i druga cyfra są takie same) oznacza nasilenie niebezpieczeństwa głównego.

Do oznaczeń cyfrowych niebezpieczeństwa wprowadzono dodatkowo znak “X”. Znak ten podstawiony przed numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa oznacza absolutny zakaz kontaktu tego materiału z wodą.

Przepisy umowy ADR są aktualizowane w cyklu dwuletnim.