Tablica wyróżniająca naczepę krótka

30,75     25,00  netto

Na stanie

Tablica wyróżniająca naczepę krótka

Oznakowanie cystern sprzedajemy zgodnie z międzynarodowymi standardami, oznaczenia i wymiary są ustalane odpowiednimi normami a materiał wykonania gwarantuje długą żywotność i jakość wykonania.

Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa („doradcą ADR”).

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

W transporcie drogowym w krajach objętych umową ADR pojazdy przewożące substancje niebezpieczne muszą być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR.

Tablice wyróżniające służą do oznaczenia naczepy lub przyczepy dołączonej do pojazdu, którego zestaw przekracza 8 m długości lub masa całkowita przekracza 12 ton.

Wymiary: 28×19 cm

Materiał: blacha aluminiowa

Wykonanie: żółte tło odblaskowe z czerwoną fluorescencyjną obramówką

Tablica zgodna z EKG ONZ nr 70

Stosowanie tablicy wyróżniających jest obowiązkowe w ruchu drogowym zgodnie z kodeksem ruchu drogowego.